Pozostałe usługi

  • pomoc w zakładaniu, zawieszaniu oraz likwidowaniu działalności gospodarczej,
  • opracowywanie wniosków kredytowych,
  • naliczanie odsetek,
  • sporządzanie not odsetkowych, not korygujących,
  • sporządzanie umów najmu, umów użyczenia.
  • reprezentowanie klienta w prowadzonych postępowaniach podatkowych i kontrolnych przed Urzędem Skarbowym,
  • Urzędem Kontroli Skarbowej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Państwową Inspekcją Pracy.

NASZE BIURO RACHUNKOWE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Please leave this field empty.