Usługi księgowe

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

 • opracowanie oraz aktualizacja polityki rachunkowości,
 • opracowanie oraz wdrożenie zakładowego planu kont,
 • weryfikacja dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • ewidencjonowanie dowodów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
 • obliczanie i ustalanie wysokości zobowiązań podatkowych,
 • sporządzanie obowiązujących deklaracji miesięcznych i rocznych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości materialnych i prawnych,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • reprezentowanie podmiotów przed organami kontroli zewnętrznej przeprowadzanej przez Urząd Skarbowy i ZUS.

PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO

 • weryfikacja dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • ewidencjonowanie dowodów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
 • obliczanie i ustalanie wysokości zobowiązań podatkowych,
 • sporządzanie obowiązujących deklaracji miesięcznych i rocznych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • reprezentowanie podmiotów przed organami kontroli zewnętrznej przeprowadzanej przez Urząd Skarbowy i ZUS.

NASZE BIURO RACHUNKOWE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Please leave this field empty.